Ekonomisk förvaltning

Med ett strukturerat arbetssätt och en proaktiv förvaltning arbetar vi som er ekonomiavdelning, både med administration samt kvalificerad rådgivning.
Områden vi kan bistå med innefattar bland annat:

  • Bokföring och reskontra. Vi tar hand om er löpande bokföring. Detta innefattar bokning, kontering samt arkivering. Vi tar ansvar och ser till att betala era leverantörs- och kundfakturor, inbetalningar, utbetalningar, betalningspåminnelser etc.
  • Vi hjälper till att ta fram budgetförslag, upprättande av bokslut samt årsredovisning. Vi kan även erbjuda ekonomiska rapporter som sammanställs och rapporteras månads- kvartals- och årsvis inom såväl resultat, balans och kassaflöde.
  • Debitering samt avisering av avgifter och hyror. Avgifts- och hyresavier distribueras och medlemsavgifter följs upp.
  • Hantering av fastighetsförteckning, lägenhetsförteckning- samt medlemsregister så att detta dagligen hålls uppdaterat både i fysisk och elektronisk form.
  • Deklaration, påminnelse, kravhantering, överlåtelser, pantsättning, förhandling av lån etc.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »