Fastighetsskötsel

En fastighet behöver regelbunden omvårdnad för att stå sig över tiden och detta gäller inte bara planerat underhåll utan också att förebygga akuta fel. När en hyresgäst eller bostadsrättsmedlem behöver hjälp med något akut är det en trygghet för er som fastighetsägare att det finns kompetent personal tillhands.
Med mångårig erfarenhet av branschen anser vi att vi lyckats få ihop ett team som matchar absoluta toppskiktet i branschen.

PLL arbetar idag med att antal stora fastighetsägare, bostadsrättföreningar och vårdfastigheter sedan många år tillbaka. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där era hyresgäster, medlemmar och ni som fastighetsägare lär känna vår personal och på så sätt känner att era fastigheter tas om hand på absolut bästa sätt. Vi utför regelbunden tillsyn, reparationer, avläsningar felanmälan och ser till att skötselplanen följs.

PLL erbjuder fastighetsskötselavtal som kan anpassas och utföras utefter era förutsättningar och behov.

Ring eller kontakta oss via offertformuläret

Fastighetsskötsel är ett brett begrepp som omfattar såväl inre- som yttre skötsel av en fastighet. Till den inre delen av fastighetsskötseln ingår till exempel byte av lås och lampor, fixa droppande kranar, byte av packningar, fixa kärvande dörrar etc. I den yttre fastighetsskötseln kan det exempelvis ingå att byta utomhusbelysning, halkbekämpning d.v.s. att sanda och skotta snö, rensa rabatter, klippa gräsmattor och häckar, beskära träd städa lekplatser etc. Vi är behjälpliga för att uppfylla just erat behov.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »