Lokalvård

Ett rent trapphus är inte bara en estetisk angelägenhet utan förlänger trapphusets livslängd samtidigt som det också signalerar om en välskött fastighet.

All vår lokalvårdspersonal innehar CLV+ certifiering.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »