Miljö

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel från byggnation till förvaltning, drift och ombyggnad. Det kräver ett miljöarbete som är långsiktigt och tar ett övergripande ansvar för miljöpåverkan. Vi på PLL tror att fastighetsbranschen är en utav nycklarna till att klara av de långsiktiga miljömålen.

Som ett fastighetsförvaltningsbolag kan vi påverka fastigheternas miljöpåverkan genom drift och skötsel i det dagliga arbetet. Som ett led i detta arbete har vi en fordonspark som till större delen består av miljöbilar och använder endast miljöbränsle till våra skötselmaskiner. 

Vår personal strävar alltid efter att planera och effektivisera sin körning till fastighetsägare, leverantörer och entreprenörer för att minimera mängden utsläpp.

Vid alla inköp till våra fastigheters drift skall miljömärkta produkter prioriteras.

På detta sätt hoppas vi bidra till en långsiktig och miljövänlig fastighetsförvaltning.

Kim Larsson, VD PLL fastighetsförvaltning AB

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »