Om PLL

1990 startade Pelle Ekblad, Mats Larsson och Martin Rentorp PMM fastighetsskötsel i Göteborg. Efter fem års tid klev Pelle och Martin av och Mats drev vidare bolaget i egen regi. I samband med detta byttes det namn till PLL fastighetsskötsel. PLL står för Pelle, Larsson, Larsson. P för Pelle fick alltså leva kvar medan den sistnämnda Larsson är Mats son Kim som idag är verksam i bolaget.

I samband med breddning och expansion av företaget 2015 fick företaget sitt nuvarande namn; PLL fastighetsförvaltning.

PLL fastighetsförvaltning erbjuder idag ett brett utbud av fastighetstjänster såsom teknisk- och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, underhållsplanering, lokalvård, trädgårdsskötsel, snö- och halkbekämpning och snickeri.

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »