Snö- och halkbekämpning

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och skotta på sin egen tomt men så även på gångbana, gångväg eller trottoar utanför sin tomt. Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar man istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. 

Vi erbjuder snö- och halkbekämpning dygnet runt och ser till att er fastighet snöröjs i tid.

PLL har även certifierad personal för snöröjning på tak vilket gör att vi kan erbjuda heltäckande avtal gällande snö- och halkbekämpning.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »