Teknisk Förvaltning

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening behövs en långsiktig planering, budgetering och teknisk förståelse. Med vår långa erfarenhet från fastighetsbranschen vet vi vad fastigheterna behöver för att bevaras, underhållas och utvecklas. Tack vare vår erfarenhet av olika typer av fastigheter har vi en bra bild av hur man uppnår en optimal driftsekonomi. Vi utför således teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter och vi tar ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll.
När du tar hjälp av oss med den tekniska förvaltningen hjälper vi er att stärka fastighetsvärdet på lång sikt. Hos oss arbetar förvaltare i nära samarbete med fastighetsskötare för att på ett optimalt sätt säkerställa att fastigheten fungerar på kort och lång sikt. Vi förespråkar även en tydlig dialog med uppdragsgivaren så det blir en transparens i beslut om och uppföljning av utförda arbeten samt kostnader för dessa.
En god teknisk förvaltning innebär att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. Detta gör att dyra reparationer kan undvikas och att förvaltningsobjektets livslängd blir optimal. Genom kontinuerliga besiktningar och kontroll av leverantörer behålls förvaltningsobjektet i gott skick. I den tekniska förvaltningen bevakas även myndighetskrav och med en väl utformad underhållsplan underlättas hanteringen av framtida underhåll så att detta kan planeras i tid och att åtgärderna görs på rätt och kostnadseffektivt sätt.

Nedan finner du ett urval av det vi kan hjälpa till med:

 • Bistå vid upphandling av sido- och underentreprenörer
 • Upprätta entreprenörsavtal för fastigheten
 • Uppdatering av underhållsplan
 • Handläggning av försäkringsärenden
 • Driftövervakning av tekniska installationer
 • Sköter boendekontakter & myndighetskontakter
 • Utföra besiktningar
 • Ta emot felanmälningar

Teknisk förvaltning bidrar bland annat till att:

 • Livslängden på förvaltningsobjektet blir optimal och att avsedda funktioner upprätthålls
 • Kontroll och prioriteringar görs så att skador på förvaltningsobjektet undviks
 • Trivsel och trygghet upprätthålls

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »