Teknisk Förvaltning

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening behövs en långsiktig planering, budgetering och teknisk förståelse. Med vår långvariga erfarenhet från fastighetsbranschen vet vi vad fastigheterna behöver för att bevaras, underhållas och utvecklas.

En god teknisk förvaltning gör att dyra reparationer undviks och förvaltningsobjektet livslängd blir optimal. Genom kontinuerliga besiktningar och kontroll av leverantörer behålls förvaltningsobjektet i gott skick. I den tekniska förvaltningen bevakas även myndighetskrav och underhållsplanen gör att framtida underhåll kan planeras i tid och åtgärderna görs på rätt och kostnadseffektivt sätt.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »