Tjänster

Teknisk förvaltning

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening behövs en långsiktig planering, budgetering och teknisk förståelse. Med vår långvariga erfarenhet från fastighetsbranschen vet vi vad fastigheterna behöver för att bevaras, underhållas och utvecklas.

En god teknisk förvaltning gör att dyra reparationer undviks och förvaltningsobjektet livslängd blir optimal. Genom kontinuerliga besiktningar och kontroll av leverantörer behålls förvaltningsobjektet i gott skick. I den tekniska förvaltningen bevakas även myndighetskrav och underhållsplanen gör att framtida underhåll kan planeras i tid och åtgärderna görs på rätt och kostnadseffektivt sätt. 


Lokalvård

Ett rent trapphus är inte bara en estetisk angelägenhet utan förlänger trapphusets livslängd samtidigt som det också signalerar om en välskött fastighet.

All vår lokalvårdspersonal innehar CLV+ certifiering.

Underhållsplanering

En fastighet består av en mängd olika delar som kräver underhåll. Allt från pumpar som ska bytas till tak som ska läggas om. För att kunna få en kostnadseffektiv förvaltning krävs en riktigt bra underhållsplan som grund, så att rätt åtgärd kan ske vid rätt tid och att ekonomisk planering kan göras därefter. Underhållsplanen ger full koll och möjliggör smart samordning och besparingar.

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning till likväl bostadsrättsföreningar som fastighetsägare. Hos oss får ni hjälp med alla ekonomitjänster ni behöver.

Vi bistår med upprättande av budget, löpande bokföring, upprättande av årsredovisning, deklaration, påminnelse, kravhantering, överlåtelser, pantsättning etc.

Vill ni veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

 

Fastighetsskötsel

En fastighet behöver regelbunden omvårdnad för att stå sig över tiden och detta gäller inte bara planerat underhåll utan också att förebygga akuta fel. När en hyresgäst eller bostadsrättsmedlem behöver hjälp med något akut är det en trygghet för er som fastighetsägare att det finns kompetent personal tillhands.
Med mångårigerfarenhet av branschen anser vi att vi lyckats få ihop ett team som matchar absoluta toppskiktet i branschen.

Vi arbetar idag med att antal stora fastighetsägare, bostadsrättföreningar och vårdfastigheter sedan många år tillbaka. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där era hyresgäster, medlemmar och ni som fastighetsägare lär känna vår personal och på så sätt känner att era fastigheter tas om hand på absolut bästa sätt.

PLL erbjuder fastighetsskötselavtal som kan anpassas och utföras utefter era förutsättningar och behov.
Ring eller kontakta oss via offertformuläret

Trädgårdsskötsel

En vacker trädgård uppskattas av många. På PLL har vi all kunskap som behövs för att skapa en trivsam utemiljö.

Rabattrensning, plantering av blommor, gräsklippning, häckklippning och beskärning av träd är några av de tjänster vi erbjuder.

Vi arbetar med allt ifrån Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner.

Snö- och halkbekämpning

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och skotta på sin egen tomt men så även på gångbana, gångväg eller trottoar utanför sin tomt. Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar man istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. 

Vi erbjuder snö- och halkbekämpning dygnet runt och ser till att er fastighet snöröjs i tid.

PLL har även certifierad personal för snöröjning på tak vilket gör att vi kan erbjuda heltäckande avtal gällande snö- och halkbekämpning.

 
 
 

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »