Underhållsplanering

En fastighet består av en mängd olika komponenter i form av installationer, byggnadsdelar,
olika material etc. För att få en kostnadseffektiv förvaltning krävs en bra underhållsplan som
beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Enklare förklarat handlar det om vad
som ska göras, när det ska göras och kostnaden för vad som ska göras.
Med underhållsplan blir det lättare att fördela kostnader mer rättvist på dess medlemmar
över tiden så att varje medlem bär sin del av att fastigheten förbrukas under tiden man bor i
föreningen.

Vi erbjuder digital och lättarbetad underhållsplan i Planima


Vi erbjuder er förening hjälp med att upprätta en underhållsplan så att ni kan få en bättre
kontroll på framtida kostnader och på så vis lättare kunna planera framtida avsättningar till
underhållsfond.

Underhållsplan skapas och levereras i Planima, en användarvänlig
planeringsapp där ni kan se allt som behöver göras och kostnader direkt i webbläsaren.

Allt eftersom ni jobbar i planen tillsammans med oss så kan ni enkelt engagera er i och följa
underhållsarbetet. Gjorda ändringar sparas och det byggs automatiskt upp en historik över
allt underhåll som gjorts, på så vis går ingen information förlorad och överlämning till
framtida styrelser blir mycket enklare. Planima innehåller också en rad olika funktioner och
vyer som gör det enkelt för styrelsen att få koll på både fastighet och ekonomi.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »